Společnost TIARA GALIANO s.r.o. provozující tento internetový obchod je dle zákona registrována u Úřadu pro Ochranu Osobních Údajů pod registračním číslem 00039368.

Pokud o to zažádáte, pak ochotně Vaše údaje trvale z databáze vymažeme.

Ochrana osobních údajů